Äventyr (2017)

Från Svenska rollspel
Hoppa till: navigering, sök
Sagospelet Äventyr
noframe
Box
Information
Produktserie: Äventyr
Utgivare: Eloso förlag
Utgivningsår: 2017
Idé och konstruktion: Daniel Lehto, Julia Lehto
Med hjälp av: Björn Flintberg, Johan Karlsson
Omslag: Richard Svensson
Illustrationer: Richard Svensson, Pär Lindström
Layout och original: Daniel Lehto
Format: Box
Sidantal (regelbok): 128
ISBN (regelbok): 978-91-983886-1-9

Regler

Mycket avskalade regler med få färdigheter och grundegenskaper så det inte blir för mycket att hålla reda på med yngre spelare. Färdigheternas FV baseras på grundegenskaperna och slås med en tiosidig tärning. 1 är alltid lyckat och 10 alltid misslyckat.

Äventyren kallas sagor och rollpersonerna får oftast en belöning i slutet som slås fram på en tabell.

Strid avgörs genom att en individ anfaller, lyckas FV-slaget lyckas attacken, men motståndaren kan parera, lyckas det blir det ingen skada. Rustningar har rustningspoäng som absorberar skadan till poängen är slut.

Skapande av rollperson

Välj namn, art och syssla och ålder.

Fördela poäng på grundegenskaperna, antal poäng bestäms gemensamt beroende på hur svårt spelet ska vara.

Skriva ner FV för respektive färdighet som är baserat på den kopplade grundegenskapen.

Slå fram hur mycket pengar rollpersonen har.

Om arten man valt har en specialförmåga, skriv ner den.

Om man vill, rita sin rollperson.

Grundegenskaper

Folkslag

Yrken

Färdigheter

Magi

Samtliga rollpersoner har grundegenskapen Trolldom, men bara om man har specialförmågan att lägga förtrollningar kan magi användas.

Initialt har bara Häxan och Trollkarlen denna förmåga.

Man kan bara använda varje Förtrollning en gång per saga.

Förtrollningar

Introduktionsäventyr

Synopsis

Viktiga SLP

Innehåll

Box

Äventyr2017 Box Fram.jpgÄventyr2017 Box Bak.jpg

Häften

Äventyr2017 Regler Fram.jpgÄventyr2017 Regler Bak.jpgÄventyr2017 KomIgång Fram.jpgÄventyr2017 KomIgång Bak.jpgÄventyr2017 ExpterreglerBeta Fram.jpg

Övrigt

Äventyr2017 Figurer.jpgÄventyr2017 Kort.jpgÄventyr2017 Rollf.jpgÄventyr2017 Rundschema.jpgÄventyr2017 Tärn ingar.jpgÄventyr2017 Äventyrskort.jpg