Basic Role-Playing

Från Svenska rollspel
(Omdirigerad från BRP)
Hoppa till: navigering, sök

Basic Role-Playing (förkortat BRP) är ett regelsystem för rollspel som utvecklades ca 1980 när förlaget Chaosium beslöt att bryta ut regelsystemet ur RuneQuest och göra det till ett generellt regelsystem. Tanken var att varje nytt spel skulle levereras med BRP-reglerna och ett särskilt kampanjhäfte, och ett antal kampanjhäften för fantasy, science fiction, superhjältar med flera producerades. Basic Role-Playing har sedermera utgjort basen i en uppsjö olika rollspel, bland andra Call of Cthulhu, Stormbringer, Superworld, Elfquest, samt de svenska Drakar och Demoner-spelen (som ursprungligen var en översättning av BRP tillsammans med fantasyhäftet).

Kännetecknande för Basic Role-Playing och BRP-spel är följande:

 • 7 grundegenskaper (Styrka, Storlek, Fysik, Smidighet, Intelligens, Psyke, Karisma) med värden på en absolut skala, där en typisk människa har värden mellan 3 och 18 (3T6, tre sexsidiga tärningar, typvärde 11). Dessa kan modifieras av vissa slag under äventyrandet i form av test mot andras (NPC:s) grundegenskaper. Sen kan nationalitet etc avgöra stora förändringar inom vissa BRP-versioner.
 • färdigheter med mycket svag koppling till grundegenskaperna; grundegenskapen påverkar bara färdigheten vid skapandet av en rollperson. OBS: detta gäller dock ej de mer utvecklade BRP-rollspelen som Stormbringer och Runequest där grundegenskaperna är i hög grad delaktiga i färdigheternas poäng.
 • en handling avgörs genom att slå 1T100 under eller lika med färdighetsvärdet (not: i många av de svenska BRP-spelen publicerade efter 1985 har färdighetsvärdena dividerats med 5 och slås med en tjugosidig tärning).
 • rollpersonen blir bättre genom erfarenhet och träning av vissa färdigheter, inte genom att gå upp i rang, den erfarenhet karaktären får är direkt knuten till de färdigheter som karaktären använder under äventyrandet.
 • kroppspoängen baseras på grundegenskaperna Fysik och Storlek och påverkas inte av erfarenhet.

Dessa egenskaper skiljer Basic Role-Playing från andra regelsystem som till exempel Dungeons & Dragons, d20-systemet, GURPS eller Rolemaster.

Basic Role-Playing är i sin grundkonstruktion väldigt lättmodifierat, vilket är orsaken till att systemet givit upphov till så många närbesläktade varianter. Många har dock ansett detta vara en nackdel, eftersom ett BRP-baserat regelsystem (till exempel Drakar och Demoner) snabbt kan växa ut till en väldigt spretig och svåröverskådlig koloss.

Schematisk översikt över släktskapet mellan svenska BRP-rollspel

         RuneQuest 1   
            |       
         RuneQuest 2
            |
       Basic Role-Playing
            |
Worlds of Wonder(Basic Role-Playing Ed 3+Magic World) (1980)
            |
          Drakar och Demoner 1.0 (1982)
            |
        Drakar och Demoner 2.0--Mutant (1984)
        |        |         |
        |        |         |
        |     DoD Expert (1985)--Mutant 2 (1986)---------------
        |      |  |         |           |
      DoD 3.0 (1987) |  |         |           |
        |  |    |  |         |           |
        | DoD Samuraj |         |           |
        |   (1987)  |         |           |
        ---------------|||-------------Mutant (1989)       |
                |         |           |
               DoD 4.0 (1991)    |           |   Kult (1991)
                |       Mutant R.Y.M.D (1992)   |     |
                |         |           |     |
               DoD 5.0 (1994) Mutant Chronicles (1993)   |   Kult (1994)
                |                     |
               DoD (2000)                  |
                |              Mutant: Undergångens arvtagare
               DoD (2003)                 (2002)
 Götterdämmerung (2005)    |
                |
            DoD Trudvang (2006)