Barbarer & Människofolk

Från Svenska rollspel
Hoppa till: navigering, sök
Barbarer & Människofolk
noframe
Framsida
Information
Produktserie: Eon
Utgivare: Neogames
Utgivningsår: 2004
Produktion: Carl Johan Ström
Projektledare: Petter Nallo
Konstruktion: Sebastian Andersson, Dan Johansson, Daniel Lehto, Petter Nallo, Josephine Rosén, Carl Johan Ström, Anton Wahnström. Med hjälp av Micael Axelsson, Ola Jentzsch, Truls Ljungström
Layout och redigering: Peter Nallo, Carl Johan Ström
Illustrationer: Kim Vässmar, Ann-Christin Svensson, Calr Johan Ström
Omslag: Luis Royo

Bakgrund

Barbarer & Människofolk är en expansionsmodul till rollspelet Eon. Modulen beskriver Mundanas barbarer och primitiva folk. Utöver ett inledande kapitel om primitiva folks traditioner i allmänhet och ett avslutande kapitel med hemligheter och äventyrsuppslag finns ett utförligt kapitel för varje folkslag som modulen behandlar, nämligen: kamorianer, raunlänningar, kraggfolket (inklusive eyren), tokonbarbarer, veddo, adasier, tosher och auser (asharinahalvöns ursprungsbefolkning).

Vart och ett av dessa folks myter, historia och utbredning beskrivs. Likaså hur de försörjer sig och vad de äter. Deras kultur, levnadssätt, kläder, utseende, högtider, riter, rättsskipning, språk, religion och schamanism behandlas.

För att underlätta om man vill spela en rollperson som kommer från någon av dessa kulturer finns ett speciellt avsnitt för varje folk som tar upp det man behöver tänka på, exempelvis individens mentalitet, speciella egenskaper, namnförslag, yrken och utrustning. För varje folk finns dessutom i ett antal intressanta platser och personer beskrivna.

Nya regler

Nya yrken

Nya färdigheter

Nya vapen

Nya monster och djur

Omslag

Eon BarbarerMänniskofolk Fram.jpgEon BarbarerMänniskofolk Bak.jpg