Demiurgen

Från Svenska rollspel
Hoppa till: navigering, sök

Kults Demiurg

För länge sedan vandrade människan i världen som gudar men detta ändrades när Demiurgen skapade det fängelse som mänskligheten i dag ser som sin verklighet och fjättrade mänskligheten i okunskapens bojor. Den sanna verkligheten, som består av Metropolis och Gaia, är till stor del dold för oss och vi kan endast se glimtar av den i drömmar och galenskap.

Med hjälp av sina tjänare arkonterna och liktorer har Demiurgen, som kallar sig Skaparen, lyckats hålla människorna i schack genom konstruerade trossystem och myter. Men dessa system började ifrågasättas och i början av 1900-talet hade konstruktionerna helt satts ut spel. Demiurgen var nu försvunnen och många tvivlar nu på dennes existens.

Nu försöker Deimurgens mörke tvilling Astaroth ta hen plats för att störta mänskligheten ner i fångenskap igen.

Verklighetens Demiurg

Demiurg är ett namn för skaparguden som härstammar från grekiskans demiurgos "hantverkare", av demios "offentlig" och ergos "arbete".

Enligt gnosticismen betraktas demiurgen som den lägre gudom som skapat sinnevärlden och materien som håller människornas själar fångna. Marcion (död 160) var en av de mest kända kristna gnostikerna, och han slog fast att den judiske skaparguden, demiurgen, var ond och upphovet till all ondska i världen. Demiurgen var, enligt Marcion, ansvarig för det ondas inträde i världen och människans förvisning dit, vilket framgick av berättelsen om Adam och Eva. På samma sätt var det logiskt att demiurgen efter att ha infört mängder av förbud och straff handlar helt inkonsekvent.