Modul:Webbtest

Från Svenska rollspel
Hoppa till: navigering, sök

Dokumentationen för denna modul kan skapas på Modul:Webbtest/dok

Skriptfel: Luafel: Kan inte skapa processen: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted

p = {}

function p.mall( frame )
	local pFrame = frame:getParent()
	local args = pFrame.args
	local text = ''
	local q = {
				['url'] = '', ['titel'] = '', ['hämtdatum'] = '', ['författarlänk'] = '', ['författarlänk1'] = '',
				['författarlänk2'] = '', ['författarlänk3'] = '', ['författarlänk4'] = '', ['författarlänk5'] = '',
				['författarlänk6'] = '', ['författarlänk7'] = '', ['författarlänk8'] = '', ['författarlänk9'] = '',
				['författare'] = '', ['författare2'] = '', ['författare3'] = '', ['författare4'] = '', 
				['författare5'] = '', ['författare6'] = '', ['författare7'] = '', ['författare8'] = '',
				['författare9'] = '', ['förnamn'] = '', ['förnamn1'] = '', ['förnamn2'] = '', ['förnamn3'] = '',
				['förnamn4'] = '', ['förnamn5'] = '', ['förnamn6'] = '', ['förnamn7'] = '', ['förnamn8'] = '', 
				['förnamn9'] = '', ['efternamn'] = '', ['efternamn1'] = '', ['efternamn2'] = '',
				['efternamn3'] = '', ['efternamn4'] = '', ['efternamn5'] = '', ['efternamn6'] = '',
				['efternamn7'] = '', ['efternamn8'] = '', ['efternamn9'] = '', ['publdatum'] = '',
				['datum'] = '', ['år'] = '', ['månad'] = '', ['format'] = '', ['verk'] = '',
				['utgivare'] = '', ['sid'] = '', ['sida'] = '', ['sidor'] = '', ['språk'] = '',
				['utgivningsort'] = '', ['doi'] = '', ['DOI'] = '', ['arkivurl'] = '', ['arkivdatum'] = '',
				['citat'] = '', ['ref'] = ''
					}
	for i, k in pairs( args ) do
		if q[i] == nil and k ~= '' then
			return '[[Kategori:Okänd parameter i Webbref]]<span class="error">Okänd parameter '.. i ..'</span>'
		end
	end
	return text
end

return p