Warzone - Rasande figurslag i en dödlig framtid

Från Svenska rollspel
Hoppa till: navigering, sök
Warzone - Rasande figurslag i en dödlig framtid
noframe
Framsida box - 2:a utgåvan
Information
Produktserie: Warzone
Utgivare: Äventyrsspel
Utgivningsår: 1:a utgåvan: 1995, 2:a utgåvan 1998, 3:e utgåvan 2003, 4:e utgåvan 2014
Konstruktion: Bill King
Chefredaktör och författare, 2:a utgåvan: Peter Flannery
Omslag: Paul Bonner
Redigering: Matt Forbeck, Henrik Strandberg, Olle Sahlin
Illustrationer: Paul Bonner, Studio Parente, Tony Bagge, Michael Stenmark
Översättning: Olle Sahlin
Grafisk form: Nils Gulliksson
Grafisk design 2:a utgåvan: Stefan Thulin
Original: Henrik Strandberg, Michael Stenmark, Terry K. Amthor, Marcus Thorell, Olle Sahlin

Warzone - Rasande figurslag i en dödlig framtid är grundreglerna till Warzone utgivet av Target Games, Excelsior Entertainment och Prodos Games.

Första utgåvan gavs endast ut som ett häfte och samtliga miniatyrer såldes separat vilket kunde sluta i en stor prislapp då fältslagen kräver tillgång till rätt många figurer.

Andra utgåvan gavs ut som en massiv box med tre häften, 80 miniatyrer från Bauhaus och Imperial, markörer och tärningar vilket underlättade för spelarna som kunde börja spela direkt.

Tredje utgåvan gavs ut av Excelsior Entertainment efter att Target Games rekonstruerats och gjordes på licens. Officiella namnet är Warzone: Universe under siege men kallas för "Ultimate Edition" då det är en stor bearbetning av samtliga tidigare utgåvor och expansioner.

Fjärde utgåvan utgår från en lyckad gräsrotsfinansiering från Prodos Games och går under namnet Warzone - Resurrection.

Första utgåvan

Warzone 1ed Fram.jpgWarzone 1ed Bak.jpg

Andra utgåvan

Box

Warzone 2ed Box Fram.jpg

Häften

Warzone 2ed KrigetsArmeer Fram.jpgWarzone 2ed KrigetsArmeer Bak.jpgWarzone 2ed KrigetsHistoria Fram.jpgWarzone 2ed KrigetsHistoria Bak.jpgWarzone 2ed KrigetsRegler Fram.jpgWarzone 2ed KrigetsRegler Bak.jpg

Spelmarkörer och figurer

Warzone 2ed Markörer1.jpgWarzone 2ed Markörer2.jpgWarzone 2ed Markörer3.jpgWarzone 2ed Markörer4.jpgWarzone 2ed Markörer5.jpgWarzone 2ed Figurer.jpg

Tredje utgåvan (endast på engelska)

Warzone UltimateEd Fram.jpgWarzone UltimateEd Bak.jpg

Fjärde utgåvan (endast på engelska)

Warzone-resurrection.jpg