Senast redigerad den 23 januari 2016, kl 14.46

Användare:Jimmy

Entreprenör och distributör.
Skapar spel, skickar spel, spelar spel.
Från forum-lurker till verksam inom spelhobbyn och arbetar aktivt för att ytterligare sprida nöjet.