Senast redigerad den 18 januari 2021, kl 17.58

BESKYDDARE

BESKYDDARE är en besvärjelse tillhörande Allmänna besvärjelser. Magikern skapar en kub runt sig själv eller annan person som skyddar mot magi och föremål.