Senast redigerad den 4 november 2016, kl 10.28

Belastningspoäng

Belastningspoäng eller BEP är en rollspelsterm som visar på hur mycket en rollperson kan bära med sig.

En BEP motsvarar ungefär 3 kg men är inte enbart ett mått på reell vikt utan även hur otympligt ett föremål är. En rollperson kan bära på STY antal BEP innan det börjar bli en besvärlig last.