Senast redigerad den 8 juli 2019, kl 12.30

Blydagg (färdighet)

En vapenfärdighet för att hantera blydagg.