Senast redigerad den 4 november 2016, kl 10.00

Dechiffrering (mutation)

Dechiffrering är en mental mutation i rollspelet Mutant 2089.

Med denna mutation kan mutanten dechiffrera koder, förstå främmande språk och knäcka lösenord till datasystem.