Senast redigerad den 4 november 2016, kl 10.39

Elementmotstånd (mutation)

Elementmotstånd är en fysisk mutation i rollspelet Mutant 2089.

Mutanten tar ingen skada av köld, eld, eller hetta samt säker skada från energivapen så länge hen koncentrerar sig på det.