Senast redigerad den 21 augusti 2019, kl 14.40

Färdigheter

Färdigheter är en rollspelsterm som, oftast, visualiseras genom ett numeriskt tal, (färdighetsvärde) eller FV. Generellt betyder ett högt värde att individen är väl bevandrad i färdigheten.

I många rollspel finns det olika slags färdigheter. Exempel på detta är A-färdighet, B-färdighet, primär färdighet, sekundär färdighet, vapenfärdighet, stridsfärdighet etc.

För att lyckas med en färdighet behöver man i regel lyckas med ett CL-slag. Ett undantag brukar vara de färdigheter som kallas B-färdigheter där FV istället mer generellt beskriver hur duktig någon är. B-färdigheter brukar vara mer abstrakta färdigheter som att läsa, skriva, sjunga, måla etc.

Listor på färdigheter

Listor på olika färdigheter hittar ni här: Färdighet