Senast redigerad den 4 november 2016, kl 11.48

Förbränning (mutation)

Förbränning är en mental mutation i rollspelet Mutant 2089.

Lyckas mutationen kan mutanten får en fiende att självantända och ta eldskada.