Senast redigerad den 4 november 2016, kl 11.46

Fysisk förstärkning (mutation)

Fysisk förstärkning är en mental mutation i rollspelet Mutant 2089.

Lyckas mutationen höjs STY och SMI tillfälligt, påverkar eventuella FV.