Senast redigerad den 8 juli 2019, kl 12.56

Iakttagelseförmåga (färdighet)