Senast redigerad den 4 november 2016, kl 14.32

Illusion (mutation)

Illusion är en mental mutation i rollspelet Mutant 2089.

Lyckas mutationen skapar mutanten en mental bild i sitt offers sinne. En illusion kan aldrig direkt skada en motståndare men kan påverka offret så att den tror att den känner skadan.