Senast redigerad den 4 november 2016, kl 14.35

Intuition (mutation)

Intuition är en mental mutation i rollspelet Mutant 2089.

Lyckas mutationen kan mutanten instinktivt välja rätt vid ett val hen står inför.