Senast redigerad den 5 november 2016, kl 08.38

Känsloläsning (mutation)

Känsloläsning är en mental mutation i rollspelet Mutant 2089.

Lyckas mutationen kan mutanten ungefärligt känna av känslorna hos andra individer.