Senast redigerad den 5 november 2016, kl 19.47

Kraftfält (mutation)

Kraftfält är en mental mutation i rollspelet Mutant 2089.

Lyckas mutationen skapas ett elektromagnetiskt kraftfält som absorberar skada.