Senast redigerad den 5 november 2016, kl 08.23

Kraftfältsavläsning (mutation)

Kraftfältsavläsning är en mental mutation i rollspelet Mutant 2089.

Lyckas mutationen kan mutanten känna av och identifiera kraftfält i närheten. Inkluderar elektronisk utrustning så väl som människor.