Senast redigerad den 5 november 2016, kl 20.35

Levitation (mutation)

Levitation är en mental mutation i rollspelet Mutant 2089.

Lyckas mutationen kan mutanten levitera och flyga under en kort stund.