Senast redigerad den 5 november 2016, kl 11.57

Mental identifikation (mutation)

Mental identifikation är en mental mutation i rollspelet Mutant 2089.

Lyckas mutationen kan mutanten få en mental bild av en person som hen har någon kontakt med.