Senast redigerad den 5 november 2016, kl 11.58

Mental sköld (mutation)

Mental sköld är en mental mutation i rollspelet Mutant 2089.

Lyckas mutationen kan mutanten skydda sig själv mot mentala attacker.