Senast redigerad den 5 november 2016, kl 11.58

Mental skräck (mutation)

Mental skräck är en mental mutation i rollspelet Mutant 2089.

Lyckas mutationen kan mutanten få en motståndare att fly i panik eller, om flykt inte är möjlig, falla ihop i en jämrande hög.