Senast redigerad den 1 februari 2017, kl 12.52

Mikael Börjesson

Mikael Börjesson, född 1957, verksam i Göteborg, var en av centralfigurerna i den svenska rollspelshobbyns gryning. Börjesson importerade och sålde under sent 1970-tal diverse spel, en verksamhet som 1982 ledde fram till grundandet av Titan Games och butiken Spelverksta'n Titan. Han gav sedermera ut Dungeons & Dragons på svenska, ett projekt som bidrog till att tvinga Titan Games att lägga ner verksamheten.

I dag är han aktiv bland annat genom att arrangera turneringar på GothCon och genom att publicera en egen översättning av Dungeons & Dragons, Dunder & Drakar.