Senast redigerad den 8 juli 2019, kl 11.36

Pistol (automat) (färdighet)