Senast redigerad den 5 november 2016, kl 19.53

Psykometri (mutation)

Psykometri är en mental mutation i rollspelet Mutant 2089.

Lyckas mutationen kan mutanten känna vad som hänt en varelse eller ett föremål i det förflutna.