Senast redigerad den 9 april 2016, kl 22.54

Sinnesskärpning (mutation)

Sinnesskärpning är en mental mutation i rollspelet Mutant 2089.

Lyckas mutationen kan mutanten göra sina sinnen känsligare. Syn och hörsel blir bättre, mutanten kan känna av temperatur- och tryckförändringar mycket bättre. GCL för färdigheten Iakttagelseförmåga blir högre och negativa modifikationer för avstånd blir lindrigare.