Sök efter dubblettfiler

Sök efter dubblettfiler baserat på filernas hash-värden.

Sök efter en dubblettfil