Lista över filer med dubbletter

Detta är en lista över filer där den senaste versionen av filen är en dubblett av den senaste versionen av någon annan fil. Endast lokala filer behandlas.