Senast redigerad den 6 november 2016, kl 14.21

Styrka (grundegenskap)

Styrka är en grundegenskap. Styrka förkortas STY.

STY är ett mått på en karaktärs rena muskelstyrka och kunskapen om hur man använder denna på rätt sätt.

STY avgör bland annat hur mycket skada man kan göra i närstrid (skadebonus), hur mycket utrustning man kan bära, hur tung rustning eller vapen man kan använda m.m.