Senast redigerad den 28 november 2016, kl 16.48

Terone (grundregler)

Terone
noframe
Omslag
Information
Produktserie: Terone
Utgivningsår: 2007
Idé, text, grafisk form, original: Svante Landgraf
Framsida: Svante Landgraf, Tomas Arfert
Illustrationer: Sven Lind, Svante Landgraf

Regler

Övergripande beskrivning av reglerna, tärningar, motståndstabell etc.

Skapande av rollperson

Tillvägagångssätt för skapande av RP

Grundegenskaper

Folkslag

Yrken

Färdigheter

Monster och djur

Introduktionsäventyr

Synopsis

Viktiga SLP

Omslag

Terone Fram.jpgTerone Bak.jpg