Senast redigerad den 6 november 2016, kl 14.35

Tiree

Tiree är en SLP i introduktionsäventyret Uppror! till Stjärnornas Krig - Rollspelet. Tillsammans med sin astromek R2-D0 skall han föra rollpersonerna till Alliansen och de rebeller som motsätter sig Imperiets makt i galaxen.