Senast redigerad den 18 januari 2021, kl 18.53

VINDPUST (minimagi)

PUTSA/SMUTSA är en minimagi-besvärjelse tillhörande Allmänna besvärjelser. Magikern kan skapa en liten vindpust som på sin höjd kan rufsa någon i håret.