Senast redigerad den 6 november 2016, kl 13.39

Vom k'Jiv

Vom k'Jiv är en köpman som rollpersonerna kan stöta på i äventyret Dimön. Han reser tillsammans med sina livvakter Rese Rass och Gerber Svarte när han råkar ut för ett rövarband av svartalfer.