Gamla quiz

Här kan ni testa era kunskaper genom att spela samtliga rollspelsquiz som vi haft.

###################################################


Rollspelquiz 1

Välkommen till Svenska Rollspels Rollspelsquiz 1.

Du har 3 minuter på dig att svara på alla frågorna!

 

Namn
1) Vilket år kom det första Drakar och Demoner?

2) Vad heter detta rollspel?

3) Vad heter denna man?

4) Vilken platonsk kropp är T12:an formad efter?

5) Vilka av dessa kontinenter ligger på planeten Altor? (flera svar kan väljas. En varningens ord, felaktiga val ger minuspoäng)

6) Vad heter detta rollspel?

7) Hur många nummer av Sinkadus gavs ut av Äventyrsspel?

8) Vad heter äventyret?

9) Vilka av dessa äventyr ingår i kampanjen Sylfens vrede? (flera svar kan väljas. En varningens ord, felaktiga val ger minuspoäng.)

10) Vad heter illustratören till omslaget?

11) Vilken av dessa är INTE ett svenskt rollspel (välj dit alternativ i rullgardinsmenyn nedan)?

12) Vilka av följande rollspel finansierades via gräsrotsfinansiering?


Leaderboard for Rollspelsquiz 1

1. Frostbite-66%
2. Lilonjo-66%
3. Pikathulhu-58%
4. Falk-58%
5. Mike-58%

###################################################


Omslagsquiz 1

Välkommen till Svenska Rollspels Omslagsquiz 1.

Du har 2 minuter på dig att svara på alla frågorna!

 

Namn
1) Vilket äventyr till Drakar och Demoner har detta omslag?

2) Vilket år kom denna version av Drakar och Demoner?

3) Från vilket rollspel kommer denna regelbok?

4) Till vilket rollspel kom detta äventyr?


Leaderboard for Omslagsquiz 1

1. PJ-100%
2. Pål-100%
3. Patrik Hermansson-100%
4. Jl-100%
5. Falk-100%

 


 

Om rollspel, för alla!