Mutant: År Noll: Maskinarium uppe på Kickstarter

Nästa stor expansionsmodul till Fria Ligans Mutant: År Noll har nu kommit upp på Kickstarter. I rollspelet grundutförande behandlades de muterade människorna, expansioner Genlab Alfa de muterade djuren.

Denna gång heter moduler Maskinarium och kommer givetvis att handla om robotar. Kampanjen uppnådde sitt mål på 50 000 kr efter dryg 30 minuter och är vid skrivandets stund nästan uppe i 200 000 kr med flera strech goals uppfyllda, bland annat den klassiska boxen. Den högsta nivån, som betyder en investering på 2000 kr, såldes slut efter bara några timmar.

Så är robotar något som lockar är det bara att klicka på följande introduktionsvideo:

Kommentera