Mutant 2

Från Svenska rollspel
Hoppa till: navigering, sök
Mutant 2 (1986)
noframe
Kartong (1986)
Information
Produktserie: Mutant
Utgivare: Äventyrsspel
Konstruktör: Anders Blixt, Mats Blomqvist, Karin Fredriksson, Thomas Höglund, Gunilla Jonsson, Fredrik Malmberg, Michael Petersén, John Sandström, Ulf Schyldt, Nils Segerdal, Erik Svensson, Lars-Åke Thor, Stefan Thulin
Projektledning: Anders Blixt
Redigering: Anders Blixt, Olle Sahlin, Dora-Lee Banks
Grafisk formgivning: Klas Berndal
Skandinavienkarta: Ann-Sophie Qvarnström
Originalframställning: Stefan Thulin, Magnus Löwenhielm
Illustrationer: Stefan Kayat, Micke Göransson, Stefan Thulin
Omslag: Steven Hägg

Mutant 2 var den första stora expansionen till Gamla Mutant och gavs ut hösten 1986. Huvudkonstruktör var Anders Blixt. Spelet innehöll bland annat utökade valmöjligheter för nya rollpersoner (nya klasser och grundegenskaper) samt nya, mer komplexa, system för färdigheter och strid.

Nya klasser och grundegenskaper

Mutant 2 introducerade den nya klassen NFM, nedfryst människa. Denna är en människa som försänktes i kryogenisk sömn under det ödesdigra kriget mellan de stora enklaverna, och som nu vaknar upp i den post-apokalyptiska Mutant-världen.

Två nya grundegenskaper introducerades också: Iakttagelseförmåga (ITF) och Utbildning (UTB). Den senare skiljer sig något från de sedvanliga grundegenskaperna i det att den inte handlar om en ren fysisk eller mental förutsättning hos rollpersonen, utom om vilken bildning hen har fått vid tidpunkten för spelets start.

Nytt färdighetssystem

Ett system med färdighetsvärden (FV) introducerades, där man frångick det gamla systemet från Mutant (1984), men ändå behöll ett chansvärde beskrivet i procent. Chansen att lyckas (CL) påverkades både av färdighetsvärdet (träning/skolning) och av den grundegenskap (talang/begåvning) som används för den aktuella färdigheten (t.ex. SMI för att hoppa. För ett genomsnittligt grundegenskapsvärde, 10, blir CL en jämn multipel av FV med 5% - på samma sätt som i Drakar och Demoner Expert, men för högre eller lägre värden kan CL påverkas kraftigt: SMI 5 och FV 10 i Hoppa ger en CL på 25%, medan en rollperson med SMI 18 och Hoppa FV 10 får en CL på 90%.

Expansionen innehöll även ett stort antal nya färdigheter, samt ett nytt och väldigt komplext system för förvärvandet av dessa och släktskap mellan olika färdigheter.

Nya mutationer

En handfull nya fysiska respektive mentala mutationer beskrivs i Mutant 2. Bland dessa märks t.ex. Robust och Mental Tvilling.

Alternativt stridssystem

I Mutant (1984) användes ett omgångsbaserat stridssystem med rundor bestående av stridsronder (SR) om cirka 5 sekunder. Det alternativa stridssystemet i Mutant 2 fördjupar och preciserar detta. Handlingar under en SR klassas nu som små eller stora, där de små tar ett segment (sg) att utföra, medan de stora tar olika tid beroende på SMI-värde och FV i aktuell färdighet. Det finns även regler för hur mutationer används, hur förflyttning sker o.s.v.

Det finns en utökad vapentabell, med bland annat värden för skjutvapen av många olika kalibrer.

Ett system med träffområden, mycket likt det som finns i Expert introduceras, tillsammans med flera träffområdestabeller för humanoida och icke-humanoida varelser.

Kampanjmiljö

Kampanjvärlden i Mutant presenteras i större detalj än tidigare. Bland annat beskrivs språk i Mutantskandinavien, och Pyrisamfundets rättsväsende. I världsboken ges kortfattade beskrivningar av de länder som i Mutants värld ligger där Skandinavien, Finland, nordvästligaste Ryssland, Baltikum, samt de norra delarna av Polen och Tyskland ligger idag. Det finns också en kortfattad historik, från Folkslag som båtfolket Ellies (britter som levt ombord på kryssningsfartyget Queen Elizabeth IV sedan tiden för den gamla mänskliga civilisationens kollaps) och de skotska grävlingarna (skotsk-nationalistiska muterade grävlingar som hämtat sitt tankegods från en romantiserad läsning av material från Glasgow Universitys institution för skotsk historia) beskrivs.

Högteknologiska fynd beskrivs, från båtar och helikoptrar till droger och specialrobotar. Det finns ett kapitel om nya växter och djur i Mutant-världen, bland dessa Ultratiger och Jättegädda.

Mutantkosackerna

Huvudartikel: Mutantkosackerna

Äventyret Mutantkosackerna, skrivet av Mats Blomqvist, medföljde i boxen. Det är ett kort äventyr med fokus på diplomati och tankearbete, som huvudsakligen utspelar sig i Ingermanland (dagens Estland).

Innehåll

Box

MT2 Box Fram.jpgMT2 Box Bak.jpg

Övrigt innehåll

MT2 Regler Fram.jpgMT2 Värld Fram.jpgMT2 Intro Fram.jpgMT2 Karta.jpgMT2 rollformulär framsida.jpgMT2 rollformulär baksida.jpg