Versionsförvirring (Drakar och Demoner)

Från Svenska rollspel
Hoppa till: navigering, sök

Drakar och Demoners versionshistorik är oklar eftersom utgivarna vid flera tillfällen inte har varit tydliga med om de avser utgåva eller regelversion. Förvirringen härrör främst från förordet till 1987 års utgåva som i förordet omnämns som "den tredje upplagan av Drakar och Demoner", trots att det var den fjärde utgåvan av grundreglerna. Felet kommenteras av redaktionen på sidan 15 i Sinkadus 17. På grund av det felaktiga förordet har utgåvorna från 1991, 1994 och 2000 kallats för fjärde, femte respektive sjätte versionen när de rent kronologiskt var femte, sjätte och sjunde utgåvorna. Utgåvan från 1985 har kallats "version 2.1" för att passa in mellan andra utgåvan (från 1984) och den förmodat tredje (från 1987). Man kan förvisso betrakta 1985 års utgåva som en nytryckning av 1984 års utgåva eftersom texten är identisk, så när som på några rättningar av mindre skriv- och tryckfel; å andra sidan hade 1985 års utgåva ett annat medföljande äventyr.

Regelversioner
Version Grundregler Huvudregler
1 1982 års utgåva 1982 års utgåva
2 1984 och 1985 utgåvor 1984 och 1985 års utgåvor
3 1987 års utgåva Drakar och Demoner Expert
4 1991 års utgåva 1991 års utgåva
5 1994 års utgåva 1994 års utgåva
6 2000 års utgåva 2000 års utgåva
7 2003 års utgåva 2003 års utgåva
8 2006 års utgåva 2006 års utgåva
9 2016 års utgåva 1987 års utgåva med delar från Expert och 1991 års utgåva

Vad beträffar vilka versioner av reglerna som funnits har reglerna inte alltid ändrats i och med en ny utgåva. Den första utgåvan (1982) var en översättning och omarbetning av Basic Role-Playings ursprungliga regler. Dessa omarbetades till 1984 års utgåva och medan ny text skrevs till 1987 års utgåva var reglerna desamma och utgör alltså den andra versionen av grundreglerna. 1991 års utgåva anger i förordet att den är "den tredje omarbetade upplagan av Drakar och Demoner", vilket är helt riktigt om man betraktar spelets grundregler. Emellertid så kom Drakar och Demoner Expert, en expansion till grundreglerna utgiven första gången 1985, att utgöra spelets huvudregler, de regler för vilka nästan allt utgivet material skrevs, ända fram till 1991.

Det finns även en parallell, fristående regelversion i och med den år 1987 utgivna Japan-inspirerade Drakar och Demoner Samuraj vilken skilde sig från både grund- och Expertreglerna. I både 1994 och 2000 års utgåvor hade reglerna förändrats märkbart jämfört med föregångarna men 2002 kom åter en expansion vid namn "Expert" som förändrade reglerna. Delar av Expertreglerna infogades sedan i 2003 års utgåva. 2006 års utgåva hade åter förändrade regler.

Den version av spelet som kallas "Drakar och Demoner 6" är alltså den sjunde utgåvan, den femte versionen av grundreglerna och den sjätte versionen av huvudreglerna.