Drakar och Demoner

Från Svenska rollspel
Hoppa till: navigering, sök
Från övre vänstra hörnet: 1982, 1984, 1985, 1987, 1991 (med tennfigurer), 1991 (utan tennfigurer), 1994 (mjukpärm), 1994 (hårdpärm), 2000, 2003, 2006, 2012 (regelbok), 2012 (världsbok)

Drakar och Demoner är en serie svenska fantasy-rollspel utgivna sedan 1982 av Äventyrsspel (Target Games) och senare RiotMinds. Drakar och Demoner är Sveriges mest sålda rollspel; man räknar med att spelet i sina olika versioner har sålt i långt över 100 000 exemplar vilket är en anmärkningsvärt hög siffra i jämförelse med antalet svenskspråkiga i världen. Spelet har dessutom för många icke-rollspelare blivit synonymt med rollspel, på samma vis som Dungeons & Dragons har blivit i den engelsktalande delen av världen. Drakar och Demoner brukar förkortas DoD till skillnad från D&D som betecknar Dungeons & Dragons.

Ursprung

Drakar och Demoner är ursprungligen en översättning av Chaosiums Basic Role-Playing tillsammans med Magic World (ett kampanjhäfte för fantasy). Fredrik Malmberg, en av Target Games grundare, köpte rättigheterna att konstruera och ge ut rollspel baserade på Basic Role-Playing i Sverige av Chaosium för ett engångsbelopp.

Äganderätten till namnet Drakar och Demoner

Target Games skapade och ägde namnet Drakar och Demoner fram tills bolaget gick igenom dess rekonstruktion 1999. Vid tillfället licensierade man ut namnet till Riotminds som skapade sin version av rollspelet. Rättigheterna övergick dock till Brädspelsbolaget AB som i sin tur fortsatte licensiera ut namnet till Riotminds. 2005 köpte Riotminds rättigheterna till varunamnet. Under sommaren 2021 tog Fria Ligan över rättigheterna.

Versionshistorik

Huvudartikel: Versionsförvirring (Drakar och Demoner)

Vi på Svenska Rollspel har valt att förbise versionsnummer då de endast skapar förvirring. Vi väljer istället at kategorisera versionerna efter vilket år de gavs ut.

1982 års utgåva

DoD 1 0 Box Front.jpg
Huvudartikel: Drakar och Demoner (1982)

Drakar och Demoners första utgåva, också kallad "den blå boxen", gavs ut 1982 och var en översättning och omarbetning av Basic Role-Playing tillsammans med kampanjhäftet Magic World. Med spelet följde också äventyret Bland alfer och troll.


1984 och 1985 års utgåvor

DoD 2 Box Framsida.jpg
Huvudartikel: Drakar och Demoner (1984 och 1985)

Denna utgåvan, kallad "den svarta boxen", var en kraftig omarbetning av texten i regelhäftet och reglerna ändrades något. Denna utgåva var också den där Michael Whelans Elric-bild första gången användes som omslag. Michael Whelans olika Elric-bilder kom sedan att pryda omslagen till Drakar och Demoners regler ända till 1994.

Med spelet följde också ett ark silhuettfigurer (svart/vita) att klippa ut, några golvplaner och äventyret Sarkath Hans gravvalv.

1985 års utgåva innebar i stort sett bara att stavfel och andra småfel från den föregående utgåvan rättats. Med denna utgåva följde äventyren Spindelkonungens pyramid och Skelettbyns hemlighet.

Drakar och Demoner Expert, 1985

DoD Expert Box Framsida.jpg
Huvudartikel: Drakar och Demoner Expert

Drakar och Demoner Expert, ofta bara kallat "Expert", är ett svenskt fantasyrollspel, utgivet 1985.

Spelet är en utvecklad version av förlagan där framför allt regelsystemet byttes ut till ett eget konstruerat system utformat av bland andra Anders Blixt. Världsbeskrivningen och andan av originalspelet behölls.

Den största förändringen var att färdighetsvärdena, som tidigare hade slagits med tärningsslaget T100, nu dividerats med fem och slogs med en tjugosidig tärning. Förutom detta introducerades nya omfattande magi- och färdighetssystem och ett detaljerat sätt att skapa rollpersonerna. Expertreglerna kom att utgöra Drakar och Demoners huvudregler ända till 1991.

1987 års utgåva

DoD 3 Box Framsida.jpg
Huvudartikel: Drakar och Demoner (1987)

Denna utgåva, "den gröna boxen", kom 1987 och innebar helt nyskriven text och nya illustrationer. Reglerna var identiska med 1985 års utgåva men vissa avsnitt hade förtydligats och några konstigheter rättats till. Dessutom var silhuettfigurerna (färglagda) och golvplanerna snyggare och till introduktionsäventyr valdes Äventyrspaket 1.

1988 gavs spelet ut på både norska och danska men försäljningsframgångarna uteblev.

Trots att 1987 års utgåvas regler till stor del är de samma som för 1984 och 1985 års uppfattas, troligtvis för det högre produktionsvärdet, 1987 års utgåva som en ny version och kallas därför ofta för "version 3.0".

Drakar och Demoner Samuraj, 1987

DoD Samuraj Box Framsida.jpg
Huvudartikel: Drakar och Demoner Samuraj

Drakar och Demoner Samuraj var ett rollspel i serien utgivet 1987 av Äventyrsspel.

Samuraj var en i stort sett fristående[1] produkt som utspelade sig i öriket Jih-pun, en fantasy-version av det feodala Japan under 1500-1800-talet. Reglerna baserades på både 1984 års upplaga och Drakar och Demoner Expert och hade ett helt eget system för magi, regler för karma och själavandring samt en lösning på problemet att grundegenskaperna i ett Basic Role-Playing-baserat system vanligtvis inte har någon betydelse i spelet efter att rollpersonen skapats.

1991 års utgåva

DoD 4 Box Framsida.jpg
Huvudartikel: Drakar och Demoner (1991)

1991 års version av Drakar och Demoner innebar en rejäl omarbetning av reglerna i och med att grund- och Expertreglerna slogs ihop. De nya reglerna var i stort sett bakåtkompatibla med Expertreglerna.1994 års utgåva

DoD5 v1 Fram.jpg
Huvudartikel: Drakar och Demoner (1994)

1994 års utgåva innebar att Drakar och Demoner för första gången fick en officiell kampanjvärld, Chronopia, författad av Bill King (som bl.a. skrivit mycket för Warhammer Fantasy Roleplay). Reglerna var anpassade för spelvärlden men var i stort sett bakåtkompatibla med 1991 års utgåva.2000 års utgåva

DoD6 Fram.jpg
Huvudartikel: Drakar och Demoner (2000)

Efter att Target Games drabbats av ekonomiska problem i slutet av 1990-talet och slutat göra rollspel överfördes rättigheterna till Brädspelsbolaget AB som licensierade ut Drakar och Demoner till det fristående företaget Riotminds som 2000 gav ut en helt ny version av spelet. Denna gång utspelade sig spelet i Trudvang, en kampanjvärld som främst inspirerats av nordisk mytologi, skandinaviska folksagor och konstnärer som John Bauer. Utgåvan kallades "Drakar och Demoner 6" av Riotminds, förkortat "DoD6".


2003 års utgåva

DoD7 Fram.jpg
Huvudartikel: Drakar och Demoner (2003)

Drakar och Demoner reviderades 2003 och delar av Drakar och Demoner Expert: Rollpersonen infogades i grundreglerna.2006 års utgåva

DoD8 Box Fram.jpg
Huvudartikel: Drakar och Demoner (2006)

Efter att RiotMinds köpt rättigheterna till Drakar och Demoner gavs Drakar och Demoner Trudvang ut. Spelet utspelar sig som de två tidigare utgåvorna från RiotMinds i världen Trudvang och gavs ut i en stor box.2012 års utgåva

DoD8 Jubileum Rollspelet Fram.jpg
DoD8 Jubileum Trudvang Fram.jpg
Huvudartikel: Drakar och Demoner (2012)

För att fira 30-årsjubileumet för Drakar och Demoner gav RiotMinds ut en jubileumsutgåva av sin version av spelet. Den består i två böcker, en regelbok och en världsbok.

2016 års utgåva

DoDRetro Box Fram.jpg
Huvudartikel: Drakar och Demoner (2016)

Under hösten 2015 startade RiotMinds en Kickstarter-kampanj för att ge ut en ny utgåva av Drakar och Demoner under 2016. Denna utgåva kommer att basera sig främst på Drakar och Demoner från 1987 men kommer även ta lite delar från andra versioner som Drakar och Demoner Expert och Drakar och Demoner från 1991.

Kampanjvärldar

Fantasia

Huvudartikel: Fantasia

Fantasia är den kampanjvärlden som nämns i de första versionerna av Drakar och Demoner.

Ereb Altor

Huvudartikel: Ereb Altor

Drakar och Demoner var före 1994 års utgåva ett generellt fantasyrollspel utan officiell kampanjvärld. De flesta produkter Äventyrsspel gav ut innan dess utspelade sig emellertid i kampanjvärlden Ereb Altor, utgiven 1989. Sedan 2007 pågår ett projekt att samla all "lös" information som fanns om Ereb Altor och samla det på samma plats på Internet under webbadressen erebaltor.se

Chronopia

Med 1994 års utgåva av spelet följde kampanjvärlden Chronopia, en mörk, våldsam storstad med tydliga drag av såväl Warhammer-världen. Chronopia författades av Bill King som tidigare hade skrivit mycket för just Warhammer Fantasy Roleplay.

Trudvang

RiotMinds utgåva från 2000 innehöll den nya kampanjvärlden Trudvang, med tydlig inspiration från nordisk mytologi.

Spin-offs

Lista över utgivet material

Utgivet av Äventyrsspel

Utgivet av Eventyrspil

Utgivet av RiotMinds

RiotOnline

  • Drakar och Demoner Trudvang - Rollspelet
  • Drakar och Demoner Trudvang - Rollpersonen
  • Jorges Bestiarium
  • Snösaga
  • Stormländerna
  • Järntunga
  • Vildhjarta
  • Skymningsgäld
  • Mittland

Externa länkar

  • Drakar och Demoners grundregler behövdes som referens för några grundläggande regler och beskrivningar.